P2P anonimowe

P2P anonimowe

Prześledźmy sposób działania tej klasy systemów P2P na przykładzie jednego z najpopularniejszych (rozpowszechnionego w ponad 2 mln. kopii) działających publicznie systemów – Freenet. System Freenet jest przeznaczony do zapewniania anonimowości stronie publikującej i odbiorczej. Anonimowość zapewniana jest poprzez wzajemne przekazywanie zapytań pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci by ostatecznie, na bazie metod heurystycznych, dostarczyć zapytanie do węzła docelowego. Transmisja pomiędzy węzłami jest szyfrowana. Podobnie jak w systemie Gnutella, zastosowano pole TTL do ograniczenia zakresu propagacji zapytań w sieci. Każdy dokument jest przechowywany w kilku węzłach sieci. Użytkownicy nie mogą decydować o zawartości przechowywanych przez siebie dokumentów. Pliki są indeksowane za pomocą funkcji skrótu, tzw. kluczy content-hash keys. W systemie Freenet wyróżniono specjalną usługę odpowiadającą za korelację funkcji skrótu z nazwami dokumentów. Każdy węzeł sieci utrzymuje tablicę routingu, zawierającą informacje o drogach do kilku innych węzłów. Tablica routingu zawiera również listę kluczy zasobów, które prawdopodobnie mogą być dostarczone przez węzły sąsiadujące. Aby odnaleźć dokument, węzeł wysyła zapytanie do sąsiada z najbardziej podobnym kluczem. Zapytanie przekazywane jest dalej, do momentu odnalezienia zasobu. W przypadku wykrycia pętli, zapytanie jest przekazywane do kolejnego węzła o najbardziej zbliżonym kluczu. Po pomyślnie przekazanym zapytaniu, tablice routingowe są uaktualniane. Gdy wielkość tablicy routingowej przekroczy dopuszczalną pojemność danego węzła, usuwane są najmniej popularne wpisy. Dokument jest przesyłany do zainteresowanej strony ścieżką, którą przekazywane było zapytanie. Węzły pośredniczące kopiują lokalnie dokument zapewniając funkcję cache-u.

P2P anonimowe maja stanowić odpowiedź na obecne oczekiwania z zakresu prywatności dystrybucji danych. Proponowane rozwiązania jednak wciąż borykają się z problemem wydajności. Zastosowanie peer-ów (zazwyczaj domowych komputerów osobistych) jako węzłów pośredniczących w warstwie aplikacji przy przesyłaniu dokumentów, stanowi poważą barierę prędkości transmisji. Wciąż opracowywane są rozwiązania mające poprawić wydajność dystrybucji danych w anonimowych P2P. Dla systemu Freenet jest to nowy protokół routingu aplikacyjnego, nazwany algorytmem nowej generacji – next generation routing algorithm. Istotna poprawa wydajności dokonywana jest tam jednak kosztem samej anonimowości… Co więcej, anonimowość w systemie Freenet nawet bez modyfikacji routingu jest poważnie kwestionowana. W systemie Freenet brak ścisłych ram, w jakich może formułować się struktura sieci oraz niedeterministyczny przebieg nawiązywania połączeń wiąże się z brakiem gwarancji, co do poziomu anonimowości - schemat zapewnia anonimowość jedynie w pewnej liczbie przypadków. Nie należy, zatem traktować proponowanej w systemie usługi anonimowości za niezawodną.

W tekście wykorzystano fragmenty artkułu Prywatność w systemach P2P (KSTiT) za zgodą Igora Margasińskiego.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl